تبلیغات
سکنجه(سکنچه) - مطالب آذر 1391
سه شنبه 28 آذر 1391

میخواهم

   نوشته شده توسط: مجتبی    

می خواهم بروم ببینم

آخر این دنیا چه خبر است.

آیا زندگی یعنی این که

در یک تکه جا هی بروی و برگردی تا

پیر بشوی و دیگر هیچ؟